Warunki licencjonowania

Informacje nt. licencjonowania utworów (plików) dostępnych na niniejszej witrynie internetowej.
1. Pliki wykonywalne (tzw. programy):
1.1. W przypadku korzystania z przedmiotowych programów w celu obróbki danych nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości, programów można używać bez ograniczczeń.
1.1.1. Przykładowe przypadki: Fikcyjne dane osobowe, fikcyjne numery wodomierzy, wskazania wodomierzy przez które nie przepływa woda.
1.2. W przypadku korzystania z przedmiotowych programów w celu obróbki jakichkolwiek danych mających odzwierciedlenie w rzeczywistości, używanie programów wymaga pisemnej umowy licencyjnej z właścicielem praw majątkowych przedmiotowych programów.
2. Biblioteki pochodzące od firm obcych: zgodnie z licencjami dla odpowiednich bibliotek.
3. Pliki w formatach pdf, odf, doc, xls:
3.1. Pliki można wykorzystywać, tylko w całości, w dowolny sposób z wyłączeniem modyfikacji zawartości pliku.
4. Pliki w formatach txt,csv:
4.1. Pliki można wykorzystywać, w dowolny sposób.

Kontakt